ชื่อไทย : เอื้องสีตาล
ชื่อท้องถิ่น : เอื้องแซะดง(เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) / เอื้องสีจุน(เชียงใหม่) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium heterocarpum Lindl.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยทรงกระบอก โคนและปลายสอบเล็กน้อย ยาว 15-30 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางต้น 0.8  – 1 ซม. ขึ้นเป็นกระจุกตั้งขึ้นหรือทอดเอน หรือห้อยลง
ใบ :
ใกล้ยอด 2 – 4 ใบ รูปหอก กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 10-16 ซม. ปลายใบมนหยักเว้าไม่เท่ากัน แผ่นใบบางและร่วงไปเมื่อต้นเจริญเต็มที่
ดอก :
ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามข้อใกล้ยอด เป็นช่อสั้นๆ ต้นละ 2 – 3 ช่อ ก้านดอกยาว 2 – 3 ซม. มี 2-5 ดอก บานเต็มที่กว้าง 4-5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวนวลถึงน้ำตาลอมเหลือง กลีบปากสีเหลืองถึงสีน้ำตาลเข้มและมีเส้นสีน้ำตาลพาดตามยาว สีของดอกจะเข้มขึ้นตามอายุของดอก มีกลิ่นหอมเย็นและบานทนหลายสัปดาห์
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : ธันวาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : มีนาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบที่ระดับความสูง 1,000 เมตรขึ้นไป เกือบทุกภาคยกเว้นภาคกลาง

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ ประเทศไทย ในแถบเทือกเขาหิมาลัย อินเดีย พม่า จีน อินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย

                การใช้งานด้านภูมิทัศน์
การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่. [1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ : พบน้อยลงมากในธรรมชาติ
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554